CÁC MẪU SẢN PHẨM ĐÁ LẠNH MASSAGE

 

ĐÁ LẠNH KẸP CHÂN

 

Đá Massage

 

CÂY LĂN MẶT LẠNH

 

ĐÁ LẠNH MASSAGE

 

CÂY NẤM MASSAGE LẠNH

 

ĐÁ LẠNH MASSAGE

 

ĐÁ MASSAGE LẠNH

 

ĐÁ MASSAGE LẠNH

 

ĐÁ LẠNH MASSAGE MẶT

 

đá lạnh massage

 

 

ĐÁ CẨM THẠCH TRÒN TRUNG

Kích thước: 6 x 6 x 1,5 (cm)

 

đá massage

 

đá massage

 

ĐÁ CẨM THẠCH TRÒN LỚN

Kích thước 8 x 8 x 2 (cm)

 

đá massage

 

đá massage

 

 

 

MỘT SỐ LOẠI ĐÁ MASSAGE LẠNH

 

ĐÁ MASSAGE

 

 

đá mát xa

 

đá massage

 

CÂY ẤN HUYỆT CẨM THẠCH

 

đá massage

 

Đăng bình luận